Terveys matkalla

Lääkkeet ja silmälasit

Lääkkeiden reseptit ja silmälasien tiedot on hyvä pitää mukana. Viranomaiset (esim. tullissa) voivat vaatia todistusta siitä että matkailija tarvitsee mukanaan kuljettamiaan lääkkeitä. Eri maissa käsikauppa- ja reseptilääkkeiden säädökset vaihtelevat suuresti ja siksi kotimaassa tavanomainen lääke voi vieraan valtion viranomaisen silmissä näyttää epäilyttävältä. Jos mukana on kyseiselle matkustajalle kirjoitettu resepti tai apteekin merkinnät matkustajan nimellä, on lääkkeiden mukanaolo helpompi selittää. Rikkoutuneiden tai kadonneiden silmälasien tilalle saa helpommin uudet, jos mukana on joko silmälasiresepti tai käytössä olevien silmälasien mukana optikolta mahdollisesti saatu kortti, johon on merkitty linssien hiontaan tarvitut tiedot. Varalasit (esim. aurinkolasit vahvuuksilla) on hyvä pitää mukana.

Matkailijan tarvitsemat välttämättömät lääkkeet, myös ilman reseptiä kotimaassa myytävät, kannattaa ottaa lähtiessä mukaan. Kyseisten tuttujen tai niitä vastaavien lääkkeiden hankkiminen voi matkakohteessa olla vaikeaa tai ainakin ylimääräiset apteekki- ja mahdolliset lääkärikäynnit vievät aikaa muusta matkanteosta.

Rokotukset ja estolääkkeet

Matkailijan kannattaa aina pitää voimassa kotimaassa suositellut perusrokotukset. Ennen kaukomatkoja, erityisesti kehitysmaihin, kannattaa heti matkan suunnittelun alkuvaiheessa ottaa selvää kohdemaahan vaadituista ja suositelluista rokotuksista. Jos kohdemaahan joutuu hankkimaan erikoisia tai otettavana on useita rokotuksia, voi rokotuksiin tarvittava aika olla jopa useita viikkoja ennen matkaa.

Rokotusten ja esimerkiksi malarian estolääkityksen käytössä kannattaa noudattaa tarkasti annettuja ohjeita. Lääkkeiden epäsäännöllinen käyttö, niiden ottaminen väärin suhteessa ruokailuihin tai muiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa siihen että lääkkeiden ei-toivotut sivuvaikutukset tulevat helposti esiin. Erityisesti muutamien malarian estolääkkeiden käytöstä matkailijoiden keskuudessa kiertää kertomuksia ikävistä sivuvaikutuksista, jotka ovat pakottaneet matkailijan kesken matkaa luopumaan estolääkityksen käytöstä ja siten altistumaan vaarallisille sairauksille.

Matkavakuutusten lääkäri- ja sairaalakäynnit

Matkavakuutuksissa on suuria eroja siinä, mitä ne korvaavat ja miten pitää menetellä lääkäri- ja sairaalakäyntien yhteydessä. Maksamalla lääkärikäynnin itse selviää usein helpoimmalla paikan päällä, mutta jälkeenpäin voi yllätyksenä tulla se että vakuutusyhtiö ei korvaa kyseistä lääkärikäyntiä. Jos terveyttä, kielitaitoa ja aikaa riittää, voi korvausehtoja selvitellä ennen lääkärille menoa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa yleiset Eurooppalaiset matkavakuutukset eivät korvaa kuin tiettyjen lääkäreiden – siis suurissakin kaupungeissa vain muutamien lääkäreiden – hoitoja. Näiden lääkäreiden nimet ja heidän vastaanottonsa voi selvittää soittamalla maakohtaisiin (ja yleensä englanninkielisiin) palvelunumeroihin. Sitten kun kymmenien mailien päästä löytää oikean lääkäriaseman voikin selvitä että kyseinen lääkäri ei sinä päivänä ole paikalla eikä muiden lääkäreiden hoitoja oma vakuutus korvaa.

Vaikka matkavakuutusten käyttö matkalla on vaikeaa, on matkavakuutuksen hankkiminen matkalle suositeltavaa. Matkavakuutusten hankinnassa kannattaa kuitenkin olla tarkka. Ehdot ja käytännöt vaihtelevat suuresti.

Advertisement