Amerikassa mittakaava on toinen

Matkan suunnittelussa on hyvä varautua siihen että Yhdysvalloissa ja Kanadassa liikenneyhteydet ja etäisyydet ovat erilaisia kuin Euroopassa. Auton vuokraus voi olla edullisempi vaihtoehto kuin junilla ja linja-autoilla liikkuminen. Karttoihin ei välttämättä ole merkitty kaikkia katuja, vaan niihin on usein merkitty vain tärkeimmät liikenneväylät. Esimerkiksi 17. ja 23. katujen välissä on useita kortteleita, jotka voivat olla myös isoja.

Kaupunkien väliset etäisyydet ovat Amerikassa usein ajallisesti pidemmät kuin Euroopassa. Tieyhteydet ovat hyvät ja karttaan pienehköksi tieksi merkitty, voi olla todellisuudessa nelikaistainen. Silti nopeusrajoitukset ovat keskimäärin alemmat kuin Euroopassa eli matkantekoon kannattaa varata aikaa. Ohikulkuteitä on vähän eli suuretkin tiet voivat kulkea pienten paikkakuntien keskustojen läpi.

Teiden numerointi ja opasteet ovat yleensä erittäin selkeät ja auttavat suunnistamisessa. Parittomat valtatiet kulkevat pohjois-eteläsuunnassa ja parilliset länsi-itäsuunnassa. Risteykset on numeroitu (usein osavaltion rajalta alkavien) mailien mukaan.

Käytettävät mittayksiköt ovat mailit ja gallonat. Etäisyys ilmoitetaan maileissa, jolloin 1 maili vastaa noin 1.6 kilometrin matkaa. Yhdysvalloissa nesteitä mitattaessa 1 gallona on hieman alle 3,7 litraa. Kuiva-aineiden yhteydessä ja Isossa Britaniassa gallona määritellään toisin ja silloin puhutaan noin 4 litran tilavuudesta.

Advertisement