Utopiayhteisöt Yhdysvalloissa

Yhdysvallat herättää voimakkaita mielikuvia valtiosta, joka edustaa toisille pelottavaa pakkovaltaa ja toisille ihanneyhteiskuntaa. Ajatukset Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikasta, kaupunkien katunäkymistä, rikollisuudesta, kulutustottumuksista, lihavuudesta ja automalleista ovat osittain oikeita, mutta kuitenkin samalla vääriä tai ainakin yksipuolisia. Yhdysvalloissa on kaikkea. Sieltä löytyvät rinnakkain kaikki ideologiat ja elämäntavat. Yhdysvallat on aina jotain muuta kuin siihen nopeasti liitetyt mielikuvat.

Vain pieni osa Yhdysvaltojen väestöstä asuu suurkaupunkimaisessa ympäristössä tai kerrostaloissa, jotka Euroopassa ovat huomattavasti yleisempi ja suositumpi asumismuoto. Vaikka väkeä on paljon, suurin osa Pohjois-Amerikkaa on pitkiä etäisyyksiä ja vaihtelevia maisemia, joiden keskellä on pieniä kaupunkeja ja mahtavia maisemia.

Yhdysvaltojen historia auttaa ymmärtämään maan nykyistä monimuotoisuutta. Yhdysvalloista on hakenut turvaa ja uutta elämää eri puolilla maailmaa vainotut ja köyhyydestä kärsineet kansanosat. 1500-luvulla uudelle mantereelle saapuivat seikkailijat, joita kiinnosti suuri tuntematon ja sen mahdollisuudet. 1600-luvulla Amerikkaan pakeni suuri osa Euroopassa vainotuista kristityistä vähemmistöistä. 1700-luvulla, kun erilaiset ihmisryhmät olivat joutuneet tekemään yhteistyötä keskenään selviytyäkseen voimakkaiden luonnonilmiöiden keskellä, syntyivät ajatukset ihmisoikeuksista, vapaudesta ja tasa-arvosta. Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus edusti vuonna 1776 täysin uudenlaista yhteiskunta- ja ihmiskäsitystä. Vastaavat ajatukset kirjattiin vasta reilu vuosikymmen myöhemmin Ranskan suuren vallankumouksen yhteydessä julkaistuun ihmisoikeuksien julistukseen, osin samojen henkilöiden toimesta. 1800-luvulla Amerikkaan muutti eri puolilta maailmaa katovuosien, teollistumisen ja väestönkasvun vuoksi siirtolaisia, jotka etsivät itselleen uutta alkua ja riittävää toimeentuloa. Uudisraivaajat asuttivat erämaita ja syntyi käsite ”amerikkalainen unelma”, jossa ihminen saattoi syntyperästään riippumatta itse vaikuttaa omaan elämäänsä.

Yhdysvallat on ollut erilaisten utopiayhteisöjen ja yhteiskuntakokeilujen luvattu maa. Mielenkiintoisia näkökulmia historiaan saa vierailemalla esimerkiksi seuraavissa kohteissa.

New Harmony (Indiana) on pieni kylä, jonka perusti vuonna 1814 alunperin Saksasta muuttanut kristillinen yhteisö. Vähitellen, selibaattia ihanteenaan pitänyt yhteisö ei osoittautunut elinvoimaiseksi. Yhteisö myi alueen kokonaisuudessaan vuonna 1824 tieteestä ja taiteesta innostuneille varakkaille sijoittajille. Alueelle perustettiin tutkijoiden ja kulttuuriväen utopiayhteisö, jossa ihannoitiin luonnonmukaista elämää. Tämä yhteiskuntakokeilu hiipui kun yläluokkaiset ja asiasta innostuneet, mutta teoreettisesti orientoituneet, ihmiset eivät pystyneet itse hoitamaan suunnittelemiaan viljelyksiä ja siirtymään kokonaan luonnonmukaiseen elämänmuotoon. Kumpikin New Harmonyn utopiakokeilu sekä epäonnistui että onnistui. Uskonnollinen yhteisö menestyi aikansa, mutta ilman jälkikasvua sillä ei ollut tulevaisuutta. Tiede- ja kulttuuriväen yhteisön ihanteet olivat hienot, mutta ne eivät toimineet käytännössä. Moni yhteisön jäsenistä tosin vaikutti myöhemmin nykyisten huippuyliopistojen ja -tutkimuslaitosten perustamiseen. He eivät lannistuneet epäonnistumisesta, vaan pystyivät hyödyntämään kokemuksiaan uusissa hankkeissa. Lisätietoja: http://visitnewharmony.com

Salt Lake City (Utah) on Myöhempien Pyhien Aikojen Kristuksen Kirkon eli mormonien vuonna 1847 perustama kaupunki. Mormonit etsivät lukuisten vainojen jälkeen itselleen aluetta, jolla he voisivat elää rauhassa. He suuntasivat länteen. Keskelle erämaata, kauas kaikesta ja vaikeiden luonnonolojen keskelle rakennettu kaupunki on ihme sinänsä. Kaupungin keskustassa olevat mormonien hallintokorttelit ja museot auttavat ymmärtämään uskonnollisuutta ilmiönä ja yhteisöllisyyteen sisältyviä voimavaroja. Alueella sijaitsee yksi maailman parhaista konserttisaleista. Family Library on kaikkien sukututkijoiden käytössä. Siellä on kehitetty sukututkimuksen menetelmiä sekä koottu maailman laajin tietokanta ja arkisto – sisältäen myös vanhaa suomalaista – väestökirjanpidon aineistoista.

Koreshan Unity (Florida) on utopiayhteisö, jonka perusti Cyrus Teed -niminen henkilö 1870-luvulla New Yorkissa. Saarnattuaan oppejaan eri puolillaYhdysvaltoja hän päätyi vuonna 1894 Floridan länsi-rannikolle ja perusti sinne New Jerusalem -nimisen kylän, johon muutti osa hänen ajatustensa kannattajista. Yhteisö oli monella tavalla edistyksellinen, varsinkin koulutuksen ja tuotannon suhteen. Yhteisöllä oli oma sähkövoimalaitos paljon ennen kuin sähkön käyttö kotitalouksissa yleistyi. Yhteisön viimeinen asukas lahjoitti alueen luonnonpuistoksi vuonna 1961. Lisätietoja: https://www.floridastateparks.org/park/Koreshan

Old Salem (North Carolina) on protestanttisen moravialaisyhteisön vuonna 1766 perustama kaupunki. Kaupungin vanha keskusta on säilynyt hyvin lähes alkuperäisessä asussaan ja suuri osa sen rakennuksista toimii elävinä museoina, joissa on mahdollisuus päästä tutustumaan menneeseen maailmaan ja sen elinkeinoihin. Old Salemissa haluttiin edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa paljon ennen kuin asiaan yleisesti on alettu kiinnittää huomiota. Old Salem on ollut edelläkävijä naisten koulutuksessa. Sinne perustettiin jo vuonna 1772 naisille tarkoitettu oppilaitos (Salem College) ja on siten yksi vanhimmista naisille tarkoitetuista korkeakoululaitoksista koko maailmassa. Lisätietoja: http://www.oldsalem.org

Amana Colonies (Iowa) on kyläverkosto, jonka perustivat Saksasta 1800-luvun puolivälissä muuttaneet pietistit. Kylien asukkaat pyrkivät elämään omavaraista, ulkomaailmasta riippumatonta ja yksinkertaista elämää. Nykyisin alueella elää muitakin väestöryhmiä, mutta alue tunnetaan edelleen luonnonmukaisesta viljelystä, viineistä ja käsityöläistuotteista. Lisätietoja: http://www.amanacolonies.com

Pennsylvania on osavaltio, jonka alueelle useat uskonnolliset yhteisöt Euroopasta muuttivat ja jossa uskonnonvapautta kunnioitettiin enemmän kuin muualla. Alueelle muutti esimerkiksi Englannista kveekareita, Skotlannista ja Irlannista presbyteerejä, Saksasta mennoniittejä ja Ranskasta hugenotteja. Edelleen Pennsylvaniasta löytyy lähellä toisiaan olevia kyliä, joissa eri kristilliset yhteisöt elävät rinnakkain. Pennsylvaniassa on mahdollista päästä tutustumaan esim. mennoniittien ja amishien omiin museoihin sekä näkemään katukuvassa kyseisten yhteisöjen arkea (mm. joka maanantai toistuvaa pyykkipäivää sekä liikenteessä olevia hevoskärryjä). Pennsylvania oli keskeinen osavaltio Yhdysvaltojen itsenäistymisen aikana. Philadelphiassa allekirjoitettiin vuonna 1776 Yhdysvaltojen itsenäistymisjulistus ja vuonna 1787 perustuslaki.

Advertisement

Yksi kommentti artikkeliin ”Utopiayhteisöt Yhdysvalloissa

Kommentointi on suljettu.