Sailing to Philadelphia

Philadelphia on avain sekä yksilönvapauden aatteen että Yhdysvaltojen itsenäistymisen historian ymmärtämiseen. Philadelphian sijainti teki siitä helposti saavutettavan kaupungin siirtokuntien edustajien kokouspaikaksi niin pohjoisen Bostonin ja New Yorkin suunnilta kuin myös etelän Williamsburgista, jotka olivat 1700-luvun tärkeimpiä kaupunkeja Pohjois-Amerikan itärannikolla. Philadelphia oli Pennsylvanian tärkein satamakaupunki, jonka kautta siirtolaiset siirtyivät sisämaahan.

1500-luvun lopulla ja 1600-luvun kuluessa Atlantin yli siirtyi suuri joukko siirtolaisia. Osa heistä oli uuteen maailmaan suunnistaneita seikkailijoita, osa etsi työtä ja toimeentuloa Euroopassa koetun köyhyyden tilalle. Kuninkaat lähettivät sotilaita, virkamiehiä ja rangaistusvankeja valtaamaan uusia alueita. Meren yli kulki myös uskonnollisia vähemmistöjä, joita kotimaissaan vainottiin.

Pennsylvaniasta ja sen suurimmasta kaupungista Philadelphiasta muodostui pian uskonnonvapauden ja suvaitsevaisuuden keskus. ”Sailing to Philadelphia” on sanonta, johon liittyy haave vaikean merimatkan päässä olevasta vapaudesta ja uusista mahdollisuuksista. Pennsylvaniassa on edelleen nähtävissä katukuvassa esimerkiksi amishien ja mennoniittien hevoskärryjä sekä eri uskontojen rinnakkaiseloa. Philadelphian yksi tärkeimmistä nähtävyyksistä on Liberty Bell, joka on vapauden aatteen kannattajien ”pyhiinvaelluskohde”. Kellon historiasta ja sen merkityksestä on kuitenkin olemassa erilaisia teorioita.

1700-luvun puolivälin jälkeen Englannin kruunun alaisissa siirtokunnissa alettiin suhtautua kriittisesti kaukana meren takana määrättyihin uusiin veroihin ja vahojen verojen korotuksiin. Leimavero oli keksintö, jonka avulla kuningas halusi kontrolloida kaupankäyntiä ja laajentaa veropohjaa. Kaikki sopimukset oli tehtävä leimatulle paperille eli saatava virallinen kaupanvahvistus maksua vastaan. Virginia oli vaurastunut nopeasti tupakan viljelyn avulla ja noussut Uuden Englannin siirtokuntien rinnalle tärkeänä talousalueena. Osa kovalla työllä ansaitusta varallisuudesta jouduttiin kuitenkin lähettämään Englantiin ilman varsinaista vastiketta esimerkiksi hyvin hoidetun hallinnon tai turvallisuuden muodossa.

Philadelphia oli vilkas satama- ja kauppakaupunki, jossa arvostettiin sivistystä. Englantilaisten filosofien David Humen ja John Locken uudenlaiset ajatukset demokratiasta ja ihmisten luonnollisista oikeuksista saivat kaupungissa enemmän vastakaikua kuin muualla. Laajasti eri tieteistä kiinnostuneesta Benjamin Franklinista tuli yksi itsenäisyyden puolestapuhujista ja amerikkalaisten esikuvista.

Benjamin Franklin oli jo vanha ja arvostettu mies kun hän osallistui kotikaupungissaan Philadelphiassa kesällä 1776 pidettyyn siirtokuntien edustajien kokoukseen, jonka aikana syntyi päätös uuden valtion perustamisesta. Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen luonnoksen kirjoitti Virginian edustaja Thomas Jefferson muutaman kokousedustajan avustamana. Taustalla vaikuttivat Benjamin Franklin ja Bostonista kokoukseen saapunut John Adams. Ensimmäistä kertaa antiikin kreikkalaisten kaupunkivaltioiden jälkeen valtion perustaksi määriteltiin kansalaisten yhteinen tahto.

Philadelphiasta ei tullut Yhdysvaltojen pysyvää pääkaupunkia, vaikka siellä hyväksyttiin myöhemmin myös perustuslaki. Välissä siirtokunnat olivat käyneet Englantia vastaan sodan, jossa joukkoja johti George Washington. Pääkaupungiksi kaavailtiin aluksi New Yorkia, mutta lopulta päädyttiin rakentamaan kokonaan uusi pääkaupunki eteläisten ja pohjoisten osavaltioiden rajalle ja se nimettiin ensimmäisen presidentin George Washingtonin kunniaksi.

Philadelphia on suurkaupunki, jonka keskeiset nähtävyydet on mahdollista kiertää yhden päivän aikana. Suurehkolla puistoalueella ja sen reunoilla sijaitsevat itsenäisyyskongressin kokoussali, Liberty Bell -kello, Benjamin Franklinin hauta sekä useita museoita.

Philadelphiaa ja sen merkitystä Amerikan historiassa ei moni eurooppalainen tunne. Kaupunki sopii hyvin yhden tai muutaman päivän pysähdykseen (esim. jet lag -tasaukseen) matkalla muihin Amerikan kohteisiin.

Advertisement